PİYASANIN ANAHTARI VERGİDE KOLAYLIK OLACAK!

 

GÜNDEME DAİR…

Piyasalar, 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenmiş durumda. Tam anlamıyla yaprak kıpırdamıyor. Piyasanın hareketlenmesi için teşvik, destek ve prim adına ne derseniz deyin yapılan hamleler tam anlamıyla istenilen cevabı vermiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası geçtiğimiz hafta toplandı. 61 sektör temsilcisi kendilerine verilen 3 dakikalık süre içinde ‘5 sorununu 5 çözümü ile ilgili bakanlara birebir aktardı. İş dünyasının ortak talebi ise özel sektörün kamu kurumlarından alacaklarının ve birikmiş KDV alacaklarının belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlanması, nakden ödenemeyen kısım için orta-uzun vadeli devlet tahvili verilmesi… Sektörün diğer taleplerinin neler olduğuna baktığımızda ÖTV ve KDV indirimlerinin sürmesi, Türk çeliğini korumak için tedbirler alınması, yerli ekipmana teşvik, inşaat yerli ürün şartı ilk dikkat çekenler idi. Şura sonrasında sektör temsilcileri ile yaptığımız sohbetten öne çıkan talepler ise şöyle idi:

·         Sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan %18’lik KDV’nin %1’e indirilmesi

·         Kamu inşaat işlerinde yerli ürün kullanım zorunluluğunun uygulanması ve denetlenmesi

·         Yalıtımsız binalar ve verimsiz cihazlara karşı enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknik ve kurumsal düzenleme yapılması

·         Gümrük Birliği nedeniyle AB dışındaki ülkelerden Türkiye’ye gümrüksüz giren dampingli veya kalitesiz ürünlere karşı önlem alınması

·         Ukrayna ve Japonya ile yapılacak STA’larda yurtiçi çelik sektörünü koruyacak tedbirlerin alınması

·         Pakistan başta olmak üzere üçüncü dünya ülkeleriyle yürütülen STA müzakerelerinde emek-yoğun imalat sanayimizin korunması

·         TL’deki değer kaybı sonrasında inşaat malzemelerinin fiyatlarında gerçekleşen hızlı yükselişi telafi için kamu müteahhitlerine fiyat farkı veya ek süre gibi uygulamaların hayata geçirilmesi

·         Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin artması için yeni finansman imkanları bulunması ve Exim’in Yurtdışı Müt. Hiz. Köprü Kredi Programının tüm ülkeleri kapsayacak şekilde ve limitleri artırılarak düzenlenmesi

·         Yol üstyapılarında beton kullanımının artırılması

·         Yatırım Teşvik Belgelerinde yerli makine ve ekipmanın kullanılmasının ilave teşvikle ödüllendirilmesi

·         Yerli makine ve teçhizat yatırımlarında hem krediyle, hem de leasingle alımlarda %50 faiz desteği sağlanması

·         Günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan Turizm Teşvik Kanunu’nun yenilenmesi

·         Turizm sektöründe haksız rekabete yol çan belediye ve turizm belgeli tesis ayrımının kaldırılması

·         Trafik sigortası acente asgari komisyonlarının yükseltilmesi

·         Akaryakıt sektöründe indirimlerin yüzde olarak değil tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi litre/kuruş üzerinden düzenlenmesi

·         Otomotivde daralan iç Pazar karşısında ÖTV ve KDV indiriminin 2019 yılı boyunca uygulanması

·         Kadın girişimciliğini teşvik için kamu kurumlarının ve bankalarının girişimcilik desteklerinde kadınlara özel limit ayırması, kadın girişimciliğin kamu alımları yoluyla desteklenmesi

·         Yaşlanmış olan Türk koster filosunun yenilenebilmesi için finansman paketi oluşturulması

·         Devlet destekli KGF uygulamasının yeniden başlatılması, bu kapsamda ilave 100 milyar lira hazine garantisi sağlanması

·         İhracat bedellerinin 180 gün içinde yurtiçine getirilmesi uygulamasının sone erdirilmesi

·         E-ihracata özgü teşviklerin tasarlanması

·         Vakıf üniversiteleri için içerisinde mali ve idari özerkliğin bulunduğu ayrı bir kanun hazırlanması

·         Stratejik alanlarda yerli-milli yazılımların zorunlu hale getirilmesi ve desteklenmesi, projelerin Türk özel sektör firmalarına verilmesi

·         Kâğıt hammaddesi teminindeki zorluğu aşmak üzere kağıt bazlı ambalaj atıklarının Belediyeler tarafından kaynağından toplanması

·         Eğitim harcamasında özel okul öğrenci velilerine eğitim öğretim desteği verilmesi

·         Kuyumculuk sektöründe altın esaslı muhasebe uygulamasının tekrar başlatılması

·         İnternet üzerinden kontrolsüz satışların perakende sektöründe yol açtığı haksız rekabetin önlenmesi.