TÜRKİYE’NİN TARIM BÜTÇESİ ÜZERİNE…

SEDA-15

 

GÜNDEME DAİR…

Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Bütçenin satır aralarında kalan başlıkları bu haftaki yazımda sizlerle paylaşmak istiyorum.

On Birinci Kalkınma Planı ve Tarım Şûrası kararları doğrultusunda 2021 yılı su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olacak. 2021 yılında su yatırımlarına ayrılan ödenek, 2020 yılı sene başına göre yaklaşık 2,4 kat daha fazla. Bu kapsamda GAP ve KOP başta olmak üzere sulama yatırımlarını hızlandırmak hedefleniyor. Bütçe dışı finansman yöntemleriyle de sulama yatırımlarını hızlandırarak Türkiye’yi su yatırımları şantiyesine çevirmek öncelikli hedef olarak dikkat çekiyor. Bütçedeki ayrıntılara gelince; ana başlıklar işe şöyle sıralamak mümkün…

2,5 milyon dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projeleri yapılacak.

2021 yılında çiftçiye yaklaşık 200 milyon TL bireysel sulama hibe desteği yapılması planlanıyor.

2021-2025 yılları arası 4. dönem kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine yönelik kurutma, dondurma, konserve yapma ve paketleme faaliyetlerinde yüzde 50 hibeli 500 milyon TL’ye varan hibe desteği verilmesi hedefleniyor.

Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi’ni 81 ilde uygulamaya koymayı ve 200 milyon TL hibe desteği verilmesi hedefleniyor.

2021 yılında Lisanslı depoculuk kapsamında, 170 milyon TL hibe desteği ödemesi yapılacak.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde hedef; 2021 yılında 450 bin ton, 2023 yılında ise 600 bin ton üretim ve 2 milyar dolar ihracat.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde 2023 hedef, 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını bitirmek. 2023 yılında 2/B uygulamalarını tamamlanacak.

2021 yılında insansız hava araçlarının sayısını 4’e çıkarılacak.

Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetleri olarak 2021 yılında 100 bin hektar alanda çalışma gerçekleştirilecek.

2023 yılında odun dışı ürün ihracatında 2 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlendi.

2021 yılında ORKÖY kredi ve hibe destek tutarı 300 milyon TL olacak.

2021 yılında DSİ Genel Müdürlüğü’nce; 18 baraj ve 72 adet gölet ve bent daha bitirerek depolama sayısını 1.617 adede, kapasitesini 180 milyar m3’e ulaştırılacak.

Biten sulama tesis sayısını 3 bin 313 adede ve sulamaya açılan alanı 6,9 milyon hektara çıkarılacak.

Toplulaştırmada 44 adet daha projeyi bitirerek toplamda 307 adede, tescil edilecek alanı 1,3 milyon hektar artırarak, 6 milyon hektara ulaştırılacak.

İçmesuyunda 15 adet daha tesis bitirerek toplam 382 adede, temin edilecek içmesuyu miktarını yıllık 4,8 milyar m3‘e çıkarılacak.

37 adet daha taşkın kontrol tesisi bitirerek, toplam tesis sayısını 10 bin 244 adede çıkarmak hedefleniyor.

TİGEM 2021 yılında, sertifikalı hububat tohumu satışlarını 240 bin tona, damızlık sığır varlığının; 33 bin başa, damızlık koyun varlığının; 235 bin başa, damızlık sığır satışının; 3 bin 390 başa, damızlık koyun satışının; 24 bin başa, boğa sperması üretiminin; 1 milyon doza, kenevir tohumu üretiminin; 80 tona çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca 2021 yılında üreticilere 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar TL destek verilecek.