TALEPLER, CEVAPLAR…

SEDA GÖK

Ekonomi dünyası özelinde oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Önce bir gecede Merkez Bankası başkanı değişti. Sonrasında alışık olmadığımız bir üslup ile Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya üzerinden istifasını verdi. 48 saat içinde de yeni Bakan göreve geldi ve ilk verdiği mesaj; gerekli görülen bütün alanlarda reformların yapılacağı oldu. Bütün bunlar ve dünya piyasalarının yangın yerine döndüğü bugünlerde, iş dünyası da artık derdini anlatma mücadelesi veriyor.
Bu anlamda TOBB’un Ekonomi Şuraları önemli bir imkan yaratır. İş dünyası derdini anlatır, iktidar günümüzde Cumhurbaşkanı bu konuda net cevaplar verir. Açıkçası kendi kendime artık konuşacak güçleri var mı diye sormuştum. Şura’nın basına kapalı bölümünde pandemi nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle ilgili iş dünyasının temsilcileri elektronik ortamda toplantıya bağlanarak taleplerini maddelendirdiler. Sonrasında kulis olarak edindiğim bilgilerde en çok üzerinde durulan konular; yerel yatırımların desteklenmesi, sözleşmeli tarım, kredi kartı mağduriyetleri, KDV alacakları, OSB altyapı sorunları, vergi ve prim yüklerinin azaltılması olmuş. İş dünyasının ortak talebi ise matrah artışı konusundaki düzenlemenin hayata geçirilmesi…

Hükümet aynı toplantıda yerel talepleri de dinledi. İzmir ve Ege Bölgesi özelindeki taleplere spesifik olarak baktım. İzmir’in son dönemde yaşadığı deprem felaketi sonrası ana ihtiyaçları Şura’da öncelikli olarak dile getirilen talepler arasında yerini aldı. İzmir,

 • Depremden zarar görmüş iş yerlerine yönelik finansman paketinin hayata geçirilmesi
 • Deprem sonrası İzmir’deki kentsel dönüşümde sürecinde planlamaların ada bazında yapılarak mevcut emsallerin korunması,teşvik edici finansman modelleri yaratılması ve vatandaşın dönüşümde etkin rol alması
 • İzmir’de depremden en çok etkilenen bölgelerin özellikle alüvyonlu zemin olmasıyla birlikte; yeraltı otopark zorunluluğu kapsamında, bu bölgelerde yeniden yapılacak binaların statik yapısını zorlayacak hükümlerin revize edilmesi
 • Tarımda sözleşmeli üretimin desteklenmesi
 • Üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının yapılandırılması
 • Küçük Menderes Havzası’nın kirliliği ile ilgili önlem alınması
 • Kuzey Ege Çandarlı Limanı, 4 milyon TEU kapasiteli olarak faaliyete geçmesi
 • Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin çalışmalarının hızlandırılması
 • Aliağa sanayi ve limanlar bölgesinin işletmelerin büyümesi ile birlikte, bölgenin tüm

kurumlar ile koordineli olarak hazırlanacak master planının, Çevre ve Şehircilik,

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde kurulacak bir komisyonla birlikte

yapılması

 • Yem fiyatlarındaki aşırı artışların süt ve et fiyatlarına aynı oranda

yansımaması konu başlıklarını dile getirdi.

 

Ege Bölgesi, sanayi ve ticaret hayatındaki diğer beklentilerini ise;

 • İşletmelerin nakit sıkıntısının KOSGEB, KFG, EXİMBANK gibi kurumlar aracılığıyla verilecek desteklerle giderilmesi,
 • Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere getirilen 5 puanlık indirimin uygulanması kolaylaştırılması
 • Sanayiye dayalı hayvansal ve tarımsal üretimi destekleyecek yeni bir teşvik sistemi tasarımının yapılması
 • Tarım ve hayvancılıkta destek primlerinin, üreticinin zarar etmesini engelleyecek bir değerde olması ve zamanında ödenmesi
 • Yatırımla ilgili özellikle madencilik sektöründe ruhsat izinlerinin geç verilmesi
 • Ege’de lojistik demiryolu taşımacılığı için yatırımların hızlanması
 • Meslek liselerine daha fazla önem verilmesi, işletmelerin taleplerine göre bölümler açılması ayrıca öğrencilerin maddi kazanç da sağlayabileceği atölyelerin kurularak meslek liselerine talebin artırılması
 • Turizm sektörüne yönelik destek paketi açıklanmış olsa da kalıcı hasarları önleyecek uzun vadeli önlemlerin alınması ve yeni yatırımların teşvik edilmesi
 • Turizm bölgelerine değer katan tabii varlıkların (deniz, orman, bitki örtüsü) korunması için daha kapsamlı ve ceza içeren önlemler alınması
 • Türkiye’de pandemi ile birlikte zorunlu hale gelen dijital dönüşümü, iş yerlerimize daha hızlı adapte edebilmek için bu hususta yapılacak altyapı yatırımlarının yapılması
 • 30 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılan Kısa Çalışma Ödeneği müracaatlarının kabul edilmemesi
 • Genç istihdamına büyük katkı verecek belirli süreli iş sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi olarak sıraladı.

 

Bütün bu taleplere hükümet kanadından verilen cevapları ise özetlemek gerekirse şöyle sıralanıyor:

KOSGEB İzmir’de KOBİ’lere özel paket hazırlıyor. Paketin 500 KOBİ’ye ulaşabileceği bildirildi.

İzmir Çandarlı Limanı’nın kamu-özel işbirliği  projesi olması hedefleniyor. Yatırımcı ilgisinin oluşturulmasına çalışılıyor.

OSB’lerin demiryolu ile limanlara bağlanması projesinde detay çalışmalara geçildi. 

Koster Filosu Yenileme Projesi’nde finansman konusunda ilerleme sağlandı. 

Mevzuat hazırlıklarnıda tarafların görüşünün alınmasında daha hassas davranılacak. 

Medikal sektörün alacakları sorununda, üniversite hastanelerinden alacaklarınyüzde 80’i konusunda uzlaşma sağlandı. Büyük oranda anlaşma sağlanması bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın resmi olmadığı tezini işlediği Türk mallarına boykot uygulamasına karşı DTÖ nezdinde girişim yapılabilir.

Sözleşmeli çiftçiliğe yönelik bir yasa taslağı üzerinde çalışılıyor.

KKTC’de yatırım fırsatları bulunuyor.

OSB yatırımlarının öncelik olarak belirlendiği, son aşamaya gelmiş hemen üretime başlayabilecek OSB’lere ödenek çıkarılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte yenilik odaklı yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için yeni bir strateji hazırlığı içinde oldukları aktarıldı.

Toplantıda ayrıca yem fiyatlarına yönelik taleplere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıt verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın yem ve yem hammaddesinde dışa bağımlılığın kabul edilemeyeceğini belirterek, hem et hem de süt üretiminin bu nedenle sorunlu olduğunu söylediği öğrenildi. Erdoğan’ın talimat niteliğinde “Bu işi bitirelim” dediği belirtilirken, yem konusunda dışa bağımlılığın azaltılması için harekete geçilmesini istediği vurgulandı.

İşte basına kapalı bölümde konuşulanlar ve iş dünyasının aldığı cevaplar…Hadi hayırlısı!