EGELİ İŞ DÜNYASINDAN MESAJLAR VAR!

SEDA-15

 

Geçtiğimiz hafta Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği(ESİAD) genel kurul sürecini tamamladı ve yeni başkanını seçti. Fadıl Sivri görevini, Mustafa Karabağlı’ya devretti. Genel kurulda iş dünyasının mesajlarını dinleme imkânımız oldu.

Mesajlarda ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan haklarının evrensel ölçülerde karşılık bulması, hukukun üstünlüğü, yargı ve kurumların bağımsızlığının yerleşmesi için adımların atılmasının vazgeçilemez ve ertelenemez beklenti olduğunu gördüm.

Hukukun üstünlüğü varsa iş dünyasının ekonomide olacakları öngörebilir, hesap ve plan yapabilir hale geleceği ve böylece uzun soluklu yatırımlara güvenle bakabileceğini dinledim.

Paylaşımlarda fikir ve ifade özgürlüğünün; buluş ve yeniliğin, yüksek katma değerli üretim yapmanın, üretken, yaratıcı insanı ve sermayeyi ülkemize çekmenin anahtarları olarak sıralandı. Bu alanlardaki gelişmelerin Türkiye’ye yatırım yapmayı ertelemiş ve fırsatları gören fakat beklenti içerisinde olan birçok yatırımcının da dikkatle izlediği bir alan olduğu bir kere daha hatırlatıldı.

Konuşmalarda doğrudan yatırımların hızlanmasının; hukuki ve ekonomik alanda yapılacak reformların kalıcı, kapsayıcı, yapısal olmasına, gücüne ve hızına bağlı olduğu vurgulandı.

İş dünyasının konuşmalarda altını çizdiği diğer hususlar ise verimlik ve katma değer ile eğitim ve yetenek yönetimi idi.

Türkiye’nin nitelikli büyümesi için kilit faktörün teknoloji tabanlı yeni nesil yatırım olduğu hatırlatıldı. Sağlıklı, üretken yeni bir ekonomik modele geçmek için 7 başlık sıralandı.

Bunlar;

Tüketim yerine üretim,

  • Genç işsizliğine çare olacak, yeni mesleklerin gelişimine ve yaratıcılığa önem vermek,
  • Eğitim sisteminde yapısal dönüşüm,
  • Eğitimde fırsat eşitliği,
  • Ezberci eğitim modelinden yeteneklere ve yaratıcılığa, araştırmacılığa yönelik disiplin,
  • Bilime ve araştırmaya daha fazla kaynak ayırmak,
  • Üniversite yönetimlerinde demokratikleşme

 

Tabi iş dünyasının en önemli mesajlarından birisi de İstanbul Sözleşmesi’ndan çıkılması kararının yeniden gözden geçirilmesi talebi oldu. Kısacası; iş dünyası kısa zaman aralıklarında birbirleriyle çelişen ve telafisi çok güç olan kararlar alınmamasını istiyor. Öngörülebilir bir dönemi yaşamak istiyor.