OSB KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE…

SEDA GÖK

 

Geçtiğimiz günlerde ilgili kurumlarla paylaşılan henüz Meclise sunulmayan Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni inceledim. Bu teklif ile ilgili olarak sonrasında sanayi kesimini temsilcileri ile konuştum. Hepsi bu teklifin OSB’ler yönünden kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar. Peki ama neden?

Öncelikle kanun teklifi saatli bomba olarak nitelendiriliyor. Ama en önemlisi bu teklif metnin OSB’lerde adeta Kayyum Dönemi’ni başlatacağı söyleniyor.

Teklif metninde yer alan müteşebbis heyetine vali veya kaymakamın başkanlık etmesi yönündeki düzenleme özel hukuk tüzel kişiliğine sahip, özerk yapılar olan OSB’lerin kayyum yoluyla vesayet altına alınmasına yol açacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca mevcut yasada müteşebbis heyetin OSB’nin işletmeye geçmesiyle birlikte yerini genel kurula bırakıyor. Teklifle müteşebbis heyetine süreklilik getiriliyor ve bu heyete de mülki idare amirinin başkanlık etmesini öngörülüyor. Bu sanayi kesiminde büyük tedirginlik yaratmış durumda…

2020 Mart ayından bu yana ülkemizde pandemiyle mücadelede pek çok tedbir alındı. Ama OSB’ler çalışmaya, üretmeye devam etti. 2020 yılında salgınla mücadelenin en sıkı tedbirlerinin alındığı dönemde dahi 14 yeni OSB faaliyete geçti, 1428 yeni sahada faaliyete başlandı ve OSB’ler 153 bin yeni istihdam yarattı. Burada işleyen, çalışan bir sistem var. Üretim rakamları da bunu gösteriyor.

OSB’lerde en önemli üretim verisi elektrik tüketimidir. Geçtiğimiz yıl OSB’lerde elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yıllık ortalamada yüzde 1.6 artmış. Bu veriler de gösteriyor ki, pandemiye rağmen OSB’lerde üretim durmadı ve burada işleyen bir sistem var.

OSB’lerin görüşünü dikkate almadan hazırlandığı ifade edilen bu teklifin büyük sıkıntı yaratacağına vurgu yapılıyor.

Peki OSB’lerin beklentisi neydi? OSB’ler üretimlerini artırmak, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla destek mekanizmalarının güçlendirilmesini istiyor.

Ama bu teklif OSB’leri kamu görevlilerinin yönetim ve denetimine sokarak adeta devletleştirmeye çalışmıyor mu? Kamu görevlilerine huzur hakkı adı altında verilecek ücretlerle adeta yeni bir kazanç kapısı mı yaratılacak? İnsanın aklına bu sorular ister istemez geliyor.

Bu konuda OSB yönetimlerinin kamuoyunda nasıl bir tepki vereceğini merakla bekliyorum.