SAYISALLAŞMADA İLK ÖNEMLİ ADIM ‘E-İŞ’

 

SEDA-15

GÜNDEME DAİR…

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla “e-İŞ” adı altında özel ve kamu ekonomik birimlerin sayısallaşması yönünde bir proje geliştiriliyor.

e-İŞ uygulamasının hedefi;  kendi sayısal sistem tasarımını yapmak ve geniş kapsamlı bir kavramsallaştırma olarak belirlendi.

Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında sadece ekonomik aktörler-kamu değil, özel sektörün de kendi aralarındaki iş süreçlerini elektronik ortamda yapmasına, bunların sayısallaştırılmış işlemlere dönüştürülmesi için olduğunu görüyoruz.  Konuyla ilgili olarak ilgililer ile yaptığımda sohbette bir anlamda Türkiye’nin kendi “Sanayi 4.0” yaklaşımı olacak bir sonuca ulaşılmak istendiği ifade ediliyor.

Türkiye’nin e-Devlet ile başlayan iş ve işlemlerin sayısallaşması, online hale getirilmesi sürecinde belirli bir aşamaya gelindi. Öyle ki belli uygulamalar kullanım anlamında tıklanma rekoru kırar hale geldi. Bu yeni uygulama ile vergi, gümrük vb. uygulamalar başta olmak üzere iş dünyasının kamu ve hukuk ile olan işlemlerinde çok sayıda işlemin online olarak yapılabildiği belirtiliyor. Çalışmanın yılın ilk aylarında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

Çalışmanın ayrıntılarına bakıldığında ise Noter, ticaret sicili, sanayi-hizmet-tarım veri platformu gibi çalışmalar tek bir zemin üzerinden sunulacak.

Planlanan ve çalışmalarında ilerleme sağlanan bu uygulamalar; pek görünür olmasa da ekonomik işleyişte ağırlıklı bir yeri olan Noter hizmetlerinin genel e-devlet içine entegre edilmesi, sektörel olarak kamu ve özel sektörün elindeki verilerin entegre edilerek sistemlerin veri üretebilir, konuşabilir hale getirilmesi ve bir platforma dönüştürülmesi, Ticaret Sicili gibi özerk kuruluşlarca verilen kamu hizmetlerinin genel sisteme entegrasyonunda büyük ilerleme sağlanması arzu ediliyor.

Çalışmanın diğer önemli ayağını ise KOBİ’ler oluşturuyor. Bu kapsamda KOBİ’lerin sayısal yeteneklerinin artırılması, iş ve işlemlerinde e-İŞ ve e-Devlet uygulamalarını kullanması için çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik olarak özel eğitimler verilmesi planlanıyor.

Uzun vadede, e-İŞ uygulamaları ile geniş anlamda şirket, birey, vakıf, yerel yönetim, kamu vb. her bir ekonomik faaliyet yürüten gerçek-tüzel kişilik ekonomik faaliyetlerinin gerektirdiği iş ve işlemleri sayısal ortamda gerçekleştirebilecek. Pandemi sürecinde teknolojiyi yeniden keşfeden bizler için bu uygulamayı merakla bekliyorum.