FEN BİLİMLERİNDEN MEZUN KADINLARIN KADERİ…

seda kurumsal
Gündeme Dair….
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),  “Bilim (Fen), Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM)” eğitimi veren kurumlardan mezun kadınların bu alanda çalışma oranına ilişkin özel bir rapor hazırladı.
ILO, uluslararası tanım olmadığı için kendi tasarladığı bir metodolojiyle verileri oluşturuldu.
Dünya genelinde toplam 69 ülkeyi kapsayan araştırmada çarpıcı sonuçlar var.  “Fen Bilimleri” olarak adlandırılan STEM alanında çalışan kadın oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 55,6 oranı ile Gürcistan olarak kayda geçti. Nüfusu az ülkelerde genel olarak yüksek oranlar çıkabilse de, bilim ve teknoloji alanında gelişmiş ülkelerin hepsinde kadın yoğunluğu dikkat çekici… ABD’nin yüzde 47,7 ile hem nüfus hem de kişi sayısı bakımından çok yüksek seviyede olmasına rağmen yüksek bir orana sahip olması dikkat çekti. Türkiye, fen bilimleri alanında çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı yüzde 6. Kadın fen bilimleri çalışanları oranında ise yüzde 33,7 ile alt orta grupta yer aldığını görüyoruz.
STEM meslekleri, verileri hesaplanan 69 ülkenin tamamında istihdamın yüzde 20’sinden daha azını oluşturduğu görüldü. Bu oran bazı Afrika ülkelerinde neredeyse sıfır çekti. Araştırma bu oranın ABD ve İngiltere’de yüzde 15′e ve Avusturya’da yüzde 17′ye kadar çıktığını açıkladı.
ILO çalışmasında, STEM mesleklerinde çalışan kişi sayısı ve toplam çalışana oranına ilişkin verilerde Türkiye, yüzde 6 ile orta grupta yer aldı.  Toplam çalışan içinde STEM çalışanlarının yüzde 10’un üzerinde olduğu grup, yüzde 10,6’dan başlayarak, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Burunei, Porteki, Slovakya, İsrail, Birleşik Krallık, ABD, Çekya ve yüzde 16,8 ile Avusturya olarak sıralandı.
STEM alanındaki bir eğitim kuruluşundan mezun olanlar içinde kadınların oranı da düşük.
 ILO hazırladığı raporda çok sayıda ülkeden bu verileri toplayamadığının altını çizdi. 39 ülke içinde oran yüzde 10,6 ile yüzde 54,3 arasında oluştu. 54,3 oranı nüfusu çok az olan Burunei sultanlığında gerçekleşti. Bu 39 ülkenin 25’inde STEM mezunu kadın oranı toplam mezunlar içinde yüzde 30-47,8 aralığında.  Türkiye’deki oran ise yüzde 34,7 seviyesinde. Türkiye’de mezunların sadece yüzde 20,’si STEM alanında eğitim görenlerden oluştu. Daha gidecek çok yolumuz var.