FAKTORİNG GÜNDEMİNDE UYGUN MALİYETLİ KAYNAĞA ULAŞIM VAR

GÜNDEME DAİR…

 

Türkiye’de ilk faktoring şirketi,1990 yılında kuruldu. O günden bugüne yıllık ortalama yüzde 36 büyüdü. İşlem hacminin GSMH oranı yüzde 6,1 olarak kayda geçiyor. Bu oranın kötü olmamakla beraber faktoring sektörünün gelişmiş olduğu birçok Avrupa ülkesinde yüzde 13-15 bandında olduğunu görüyoruz. Bu da sektörün potansiyelini bir kere daha gözler önüne seriyor. Sektörde hali hazırda 62 faktoring şirketi faaliyet gösteriyor.

Finansal Kurumlar Birliği verilerine göre sektörün 2016 yılında işlem hacmi 122,8 milyar TL, alacakları ise 31 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti.

Sektörün aktif büyüklüğü ise bir önceki yıla göre yüzde 24’lük artışla 33 milyar TL olarak kayda geçti. Öz kaynakları yüzde 10,9 büyüyerek 5 milyar TL oldu.

Sektör, bu yıl ise dünya ve Türkiye’deki siyasi ve ekonomik koşulların yakından izliyor.

Faktoring sektörü, geçtiğimiz yıl dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılara rağmen büyüdü. Sektör, aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 24, öz kaynaklarını ise yüzde 10,9 artırdı. Sektör, bu yıl ise teknoloji yatırımlarına odaklanarak müşteri sayısını arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Finansal Kurumlar Birliği (FKB) takım kaptanlığında Ticaret Zinciri Finansmanı, Mesafeli Sözleşmeler gibi teknoloji destekli projeler için çalışmalar sürüyor.

Bugün Türkiye’de 3 milyon KOBİ, bankacılık sisteminden yararlanırken; faktoring müşteri sayısı ise 100 bin seviyesinde. Gelişmeye açık bir Pazarda, sosyal medya ve dijital kanallar etkin olarak kullanılması hedefleniyor.

Sektörün kanaat önderleri, bu yıl finansal matematiğin daha fazla kullanıldığı bir yıl olduğunun altını çiziyorlar. Sektörün 2017 yılına ilişkin en önemli gündem başlıkları arasında kredi riski ve konjonktürel olumsuzlukların firmaların bilançolarına olan olumsuz etkisini azaltmak için uygun maliyetli kaynağa ulaşım yer alıyor.

Bu yıl ise sektörde bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüme öngörülüyor.

Büyümede çalışma koşulları ve operasyonel verimlilik anlamında stratejik adımların atılması en önemli adımlar olarak gösteriliyor. Burada 2013 yılında kurulan FKB’nin 2015 yılından itibaren alacak finansmanında mükerrerliği önleyen Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’nin devreye alınması sektöre olan güveni artırdığı görülüyor.  Bu verilerle dünya faktoring hacminde 13’üncü, ihracat faktoringinde ikinci sıraya yükselen Türk faktoring sektörü, gelecek için hedeflerini de revize ediyor.  Öte yandan faktoring işlemi her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmasına rağmen firmalar tarafından hala yeterince bilinmiyor.

2016 yılında sektörün ihracat faktoring hacmi 19,4 milyar TL’yi buldu. Faktoring şirketlerinin, EximBank kredilerinden faydalanma olanağına kavuşmasıyla kaynak tarafındaki sıkıntıları da hafifledi. Ancak faktoring sektörünün büyümesi ülkenin ihracat performansıyla paralellik gösteriyor. Son 15 yılda ülke ihracatı yıllık ortalama yüzde 11 artarken, sektörün cirosu yüzde 14 arttı. Yani ihracattaki pay giderek artıyor. Türkiye’nin finanse edilen ihracat işlemlerindeki payını yaklaşık yüzde 9’a çıkaran sektör, bu oranı orta vadede yüzde 10’un üzerine taşımayı hedefliyor. 15 milyar liradan fazla yurtdışı işlem hacminin payı toplam hacimde yaklaşık yüzde 20’lik bir paya sahip ve bu oran her yıl üzerine yüzde 1-2 ekleyerek artış gösteriyor.

Bu süreçte gelişimin daha da hızlanması için rekabet eşitliği anlamında tüm finans kuruluşlarının eşit mali yüklerle sorumlu olması isteniyor.

Faktoring sektörünün üzerindeki mali yüklerin eşitlenmesi durumunda özellikle KOBİ segmentine hizmet veren faktoring sektörünün maliyet avantajı sağlayacağı öngörülüyor. Ayrıca karşılıklar mevzuatında defaten bildirilen güncelleme ihtiyacının yanı sıra Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) hususunda rekabette geri kalmamak adına bankalara verilen benzer indirimlerin faktoring şirketlerine de tanınması isteniyor. Sektör, adres paylaşım sistemine bankaların olduğu gibi faktoring şirketlerinin de erişiminin sağlanması isteniyor.

Son beş yılın ihracat faktoringi  ve ciro rakamları (milyar TL)

2012           13.3    74.4

2013           15       91.8

2014           19.9    116.2

2015           22       119.6

    2016           19.4    122.8

Kaynak FKB