TÜRKİYE’NİN DİJİTAL YOL HARİTASI

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, imalat sanayisinin rekabet gücünün artırılması hedefiyle hazırlanan “Dijital Türkiye Yol Haritası”, “insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişimi” odağına alan altı bileşenden oluşuyor. Dijital Türkiye Yol Haritası’na göre, imalat sanayisinin üretim yapısında ve dijital dönüşüm sürecinde, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile özel sektör AR-GE merkezleri öncü rol üstlenecek. 6 başlıkta yol haritasının bileşenlerinin başında insan geliyor. Bakın diğer başlıklar ve bu başlıkların altını dolduran noktalar neler?

1. İNSAN

Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi:

İmalat sanayindeki işletmelerin dijital teknolojiler, bunların potansiyel uygulama alanları

ve katkıları konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması  gerekiyor. Aynı zamanda,

imalat sanayi dijitalleştikçe farklı nitelik ve becerilere sahip işgücüne ihtiyaç duyulacağı görülüyor. İlkokuldan başlamak üzere temel, mesleki ve yükseköğrenimin her seviyesinde ve iş hayatında dijital yeteneklerin geliştirilmesine yönelik uygulama ağırlığı olan eğitimler, ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve mevcut işgücünün yetkinliklerinin geliştirilmesi için gereklilik taşıyor. 

2. TEKNOLOJİ

Teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi: Dijital teknoloji araştırmalarında güçlü yetkinliklere sahip, küresel ve ulusal işbirlikleri gelişmiş bir teknoloji altyapısı oluşturulması amaçlanıyor.

 

3. ALTYAPI

Veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi:  Dijital dönüşümün sağlanabilmesi için ülkemizin güçlü bir iletişim altyapısına sahip olması gerekiyor. Bu altyapı; fiziki yatırımların yapılmasına ek olarak veri iletişim standartlarının ve veri imalat sanayinin dijital dönüşümü yol haritası kısa, orta ve uzun vade olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. 

4. TEDARİKÇİLER

Ulusal teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi: Dijital dönüşüm sürecinin sürdürülebilirliği açısından dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini

geliştiren işletmelerin nitelik ve niceliklerinin artırılması gerekiyor. 

5. KULLANICILAR

Kullanıcıların dijital dönüşümünün desteklenmesi: İmalat sanayinde dijital dönüşümün sağlanabilmesi için teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi gerekiyor. 

6. YÖNETİŞİM

Kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi:  İmalat sanayinin dijital dönüşüm sürecini yönlendirecek ve paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayacak etkin ve etkili bir yönetişim yapısının oluşturulması hedefleniyor.

 

Türkiye bu 6 bileşeni bir araya getirebilecek mi bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.