TÜRKİYE’NİN TURİZM GERÇEĞİ

GÜNDEME DAİR…

Turizmde pazar payımızı artırmak ve Türkiye için en doğru algıyı oluşturmak açısından tanıtma faaliyetleri çok önemli rol oynuyor. Bu doğrultuda, turizmde Türkiye markasının yeniden yapılandırılması hususu Bakanlığın 2019 tanıtım faaliyetlerinde odak noktası olacak. Teknolojiyi en etkin şekilde kullanıp,  yeni iletişim araçlarını da dikkate alarak veriye dayalı i tanıtım stratejisi uygulanması hedefleniyor.

4 yıl önce global düzeyde başlatılan “Turkey Home” kampanyası çerçevesinde kurgulanan algı yönetimi stratejisi 2018 yılında da sürdürüldü. Kampanya kapsamında sosyal medya takipçi sayısı 7 milyona ulaştı. Türkiye, bu sayı ile dünyada dijital/sosyal platformlarda turizm tanıtımı yapan organizasyonlar arasında 4. sıraya yerleşti.

Bilhassa sosyal medyayı etkili kullanan dünyaca tanınmış şahsiyetler ile işbirliği yaparak tüm dijital/sosyal mecralarda algı yönetimi mekanizmaları etkin bir şekilde kullanılması planlanıyor.

Tanıtımda söylem birliğinin öneminden hareketle, Bakanlığın yanı sıra ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafında gerçekleştirilen tanıtma faaliyetlerinde dil ve görsel birlik standartları üzerinde çalışmalar yürütülüyor.  2019 yılı içerisinde bu çalışmaların tamamlayarak hızla uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan kültür diplomasisinin tanıtım açısından önemi yadsınamaz bir gerçek. Farklı ülkelerde “Türk Kültür Yılı” ilan etmeye ve bu bakış açısı doğrultusunda değerlerimizin daha fazla tanıtılmasına ağırlık verilmesi gerekiyor.   Bu kapsamda 2019 Rusya Federasyonu’nda ve Japonya’da Türk Kültür Yılı ilan edilecek. Bu ülke sayısının daha da arttırılması gerekiyor. 

2019 yılında ülkemizin marka değerini güçlendirmek ve aldığı pazar payını artırmak amacıyla üst gelir grubuna yönelik de ayrı tanıtım stratejileri oluşturulması gerekiyor. Çünkü turist sayı ile harcadığı döviz miktarı arasında her geçen gün makas daralıyor.  Para harcayan turisti de ülkemize çekmenin yollarını konuşmak lazım.

Bu kapsamda gastronomi turizmine yönelik ayrı bir tanıtım strateji ve eylem planı oluşturarak ülkemizin zengin mutfak kültürünü ve lezzetlerini başlıca hedef pazarlarımızda tanıtılması önem arz ediyor. Bakanlığın bu yıl konuya ağırlık vereceği ifade ediliyor. Yıllardır konuşuyoruz, yazıyoruz ne ölçüde ağırlık verildiğini göreceğiz.

Ayrıca dijital ve sosyal medyada hedef pazarlara yönelik farklı dillerde hizmet verecek, hedef gruplara yönelik alt tanıtım kampanyaları da yürütülmeli.

Dünya ekonomisini 2019 yılında perakende ve turizm sektörünün göğüslemesi öngörülüyor. Türkiye’nin bu doğrultuda diğer sektörlerde yaşanan daralma ve piyasalardaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak dünyanın odaklandığı bu iki başlıkta daha fazla çalışması gerekiyor.

Kısacası;  ülke içerisindeki turizm bilincinin geliştirilmesine yönelik kampanyalar yapılmalı, sürdürülebilirlik ve eko turizm alanında yapılan faaliyetler yurtdışında duyurulmalı, ülkemizdeki konaklama tesisleri buna yönelik düzenlemeli ve nitelikli turist rehberleri yetiştirmeliyiz.