‘DİJİTAL OLGUNLUK’ FIRSATA DÖNER Mİ?

 

seda kurumsal

GÜNDEME DAİR…

Geçtiğimiz günlerde Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksi raporu elime geçti. Rapora göre pek çok işletmede dijital dönüşüm programları hala emekleme döneminde…

Türkiye’deki her 10 işletmenin dokuzu yani yüzde 92’si önümüzdeki beş yıl içinde değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayacağını düşünüyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 5 seviyesinde. İşletmelerin yaklaşık üçte biri dijital dönüşümün işletmelerinin geride kalmasından endişe duyuyor.

Türkiye özelinde verilere baktığımız zaman dijital dönüşümde geride kalma konusunda endişeler dünya ortalamasının altında kalıyor.

Türkiye’deki bulgular ayrıca işletme liderlerinin bir güven krizi eşiğinde bulunduğunu ve kalıcı engellerin yüzde 92 oranında işletme liderini harekete geçmekten alıkoyduğunu ifade ediyor.

Araştırmaya biraz daha ayrıntılı baktığımızda; Türkiye’de dijital dönüşüm başarısının önünde önemli beş engel olduğunu gösteriyor. Bunların başında veri gizliliği ve güvenliği endişeleri %45 pay ile en yüksek orana sahip. Daha sonra sırasıyla bütçe ve kaynak yetersizliği (%40), olması gerekenden fazla bilgi (%35), üst seviye destek eksikliği (%29) ve olgunlaşmamış dijital kültür (%27) olarak sıralanıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 89’u işletmelerinin önümüzdeki beş yıl içinde güvenilirliklerini kanıtlamakta zorluk yaşayacağına inanıyor.

Dünyada bu oran yalnızca yüzde 49′da kalıyor. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık üçte biri kendi işletmelerinin yönetmeliklere uygunluk sağlayacağına güvenmiyor. Hem dünyada hem de Türkiye’dekilerin üçte biri kendi işletmelerinin çalışan veya müşteri verilerini koruyacağına da güvenmiyor. Anket sonuçlarına göre Türkiye’de bu oran yüzde 50 düzeyinde kalıyor.

Araştırmada gösteriyor ki; dijital olgunluk konusunda gelişmekte olan pazarların, daha önce gelişmiş olan pazarlara kıyasla önde olduğunu görmek sevindirici. Türkiye; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde dijital olgunlukta zirvede yer alması önümüzde harika fırsatlar olduğuna işaret ediyor.