‘MODERN ÇAĞIN ORGANİK AMBALAJI’, AVRUPA’YI YAKALAMA MÜCADELESİNDE

GÜNDEME DAİR…

SEDA GÖK

 

Oluklu mukavva, her açıdan sağlıklı ve çevreci bir ambalaj ürünü. Oluklu mukavvanın üretiminde kullanılan kâğıtların önemli bir kısmı dönüşüm yoluyla temin ediliyor.

Günümüzde tüm dünyada ‘modern çağın organik ambalajı’ olarak nitelendirilen oluklu mukavva, sektör olarak Türkiye’de hızlı bir şekilde büyüyor.  Türkiye oluklu mukavva sektörü Avrupa’da da önemli bir yere sahip. 2015 yılı verileri dikkate alındığında Türkiye pazarı, ton bazında altıncı, metrekare bazında ise Avrupa’nın beşinci büyük pazarı haline geldi. Türkiye,  Avrupa Oluklu Mukavva Konfederasyonu(FEFCO) ülkeleri arasında üretim bakımından beşinci sırada yer alıyor. Sonuç itibarıyla oluklu mukavva sektörü 2015 yılında metrekare bazında, önceki yıllarda olduğu gibi, GSYH’den daha hızlı büyüme gösterdi.

Ağırlıkta gıda ve tarım ürünleri odaklı hizmet veren sektörde; et, balık, yumurta, yaş sebze ve meyve, içki ve meşrubatlar, tütün ürünleri ile çiçek ve süs bitkileri alanında öncelikli taşınan ürün grupları olarak görülüyor. Günümüzde taşımanın yanı sıra market rafları görselliği ve sunumdaki avantajları nedeniyle tercih ediliyor.

Türkiye oluklu mukavva pazarı 2015 yılında tonaj bazında yüzde 3.1, metrekare bazında ise yüzde 5.8 oranında büyüme gösterdi. 2014 yılında yaklaşık 1.9 milyon ton olan oluklu mukavva satışı 2015 yılında 2 milyon tonu aştı. Öte yandan Türkiye’de kişi başına oluklu mukavva tüketimi 25.8 kilograma ulaştı. 2005-2015 döneminde metrekare bazında yüzde 83 büyüme gösteren sektör,  bu oran ile GSYH’nin üzerinde büyüme ile kayda geçti. Türkiye’de yaşam tarzlarının değişmesi ve büyükşehirlerde ambalajlı ürün tüketiminin hızla artması bu büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceği tahmin ediliyor.  Öte yandan Türkiye’de 2023 yılında kişi başı oluklu mukavva tüketiminin 47.3 kilogram seviyesine çıkacağı öngörülüyor.  2023 yılında ulaşılması beklenen kişi başı tüketim ile ancak Avrupa ortalamalarını yakalamak mümkün olacak.

Oluklu mukavva bölgesel olarak en çok Marmara Bölgesi’nde kullanılıyor. Bu bölgenin eğitim seviyesi ve gelişmişlik düzeyinin yüksekliği oluklu mukavvaya olan talebi artıran bir başka unsur.  Sektörün kanaat önderleri, bu durumun oluklu mukavvanın eğitim düzeyi yüksek, çevreye duyarlı, şehir kültürüyle uyumlu tüketicilerce özellikle tercih edildiğini anlatıyor. Marmara Bölgesi yüzde 46.6′lık oranla en fazla oluklu mukavva kullanan bölge olurken, Marmara’yı yüzde 17.8 ile Ege, yüzde 14.7 ile İç Anadolu, yüzde 9.9 ile Akdeniz, yüzde 2.3 ile Güneydoğu Andolu ve yüzde 0.7 ile Doğu Anadolu Bölgesi izliyor.

Sağlıklı ve doğayla dost bu modern çağın ambalajının kullanımının daha birçok sektörde kullanılması ümidiyle…