YATIRIM ÖZELİNDE BÜTÇEDEN KİME NE KADAR KAYNAK?

SEDA-15

Bütçe maratonu sürüyor. Plan bütçede sunumu yapılan 2022 bütçesinin ayrıntılarına baktığımızda, 2022 yılında ekonominin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5 büyümesi hedefleniyor.

Program döneminde, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması ve işgücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen, işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek program dönemi sonunda yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Her yıl bütçe görüşmeleri döneminde olduğu gibi 2022 yılı bütçesinin yatırımlara yönelik alt kırılımlarına baktım.

2021 yılında 2,5 katına çıkarılan DSİ’nin sulama sektörü yatırımları 2022 yılında da yüzde 37 arttırılarak 12,2 milyar TL’ye yükseltildi.  Eğitim yatırımları her sene olduğu gibi bu yıl da öncelik verilen alanlar arasında yer aldığını görüyoruz.

Okulların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların ağ alt yapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini 11,3 milyar TL’den 15,2 milyar TL’ye çıkarıldı. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım ödenekleri 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırıldı.

Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin sağlık sektörü yatırımlarını toplam 20,1 milyar TL’den 30,8 milyar TL’ye yükseltildi.

2021 yılında 1 milyar 125 milyon TL’ye çıkartılan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yatırımlarına ayrılan kaynak, 2022 yılında 1 milyar 270 milyon TL’ye yükseldi. Aynı şekilde, TÜBİTAK TARAL için tahsis edilen Ar-Ge bütçesi 2,5 milyar TL olarak belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın toplam sermaye giderleri ödeneğini 17,8 milyar TL’ye çıkartarak kentiçi ulaştırma ve demiryolu yatırımlarına verilen desteklerin arttırılması planlandı.

Öte yandan kırsal kalkınma projelerine önceki dönemlere göre çok yüksek kaynaklar ayrıldığını görüyoruz.

Köylerin altyapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan KÖYDES Projesi için 1,8 milyar TL, SUKAP Projesi için 1 milyar TL kaynak ayrıldı.

Sosyal harcamalara ayrılan kaynakta 2022 yılında bütçenin yüzde 6’sına yani 104,2 milyar TL’ye yükseltildi.